Back

ⓘ Amaholide omphakathi eNingizimu Afrika. INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi-12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona ..
Amaholide omphakathi eNingizimu Afrika
                                     

ⓘ Amaholide omphakathi eNingizimu Afrika

INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi-12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde aqhubeka ukuthi agujwe emva konyaka we-1994, amaningi ayegujwa ngalesi sikhathi achithwa wonke. Iningi lamaholide agujwa eNingizimu Afrika aba semthethweni emva konyaka we-1994 ngenkathi iNingzimu Afrika ithola Inkululeko. Amaholide amaningi aseNingizimu Afrika aqala ukugujwa emva konyaka we-1995 ngesikhathi Umthetho Sivivinywa Wamaholide Omphakathi uvunyelwa uPhalamende ngonyaka we-1995.

Uhlu lwamholide omphakathi agujwa eNingizimu Afrika.

                                     
  • liyinxenye yamaholide asemthethweni aseNingizimu Afrika njengoba kugunyazwa nguMthetho wamaHolide Omphakathi wama - 36 wangonyaka wama - 1994 Mhla zingama - 27
  • ukutshengisa inhlonipho kuye ngalolu suku. Lolu suku lafakwa ohlwini lwamaholide omphakathi ase Ningizimu Africa ngonyaka we1995 lapho labe selibiza Ngosuku Lwamasiko