Back

ⓘ Rolfes Robert Reginald Dhlomo. URolfes Robert Reginald Dhlomo wayengumlobi waseNingizimu Afrika, intatheli, nosomlando ozalwa eSiyamu, Edendale esifundazweni sa ..
Rolfes Robert Reginald Dhlomo
                                     

ⓘ Rolfes Robert Reginald Dhlomo

URolfes Robert Reginald Dhlomo wayengumlobi waseNingizimu Afrika, intatheli, nosomlando ozalwa eSiyamu, Edendale esifundazweni saKwaZulu. Incwadi yakhe An African Tragedy, eyashicilelwa ngowe-1928, yayiwumsebenzi wokuqala wokuqamba olotshwe ngowomdabu waseNingizimu Afrika ukuba uvele njengencwadi. Kanye nomfowabo uHerbert, wasebenzela njengentatheli nomhleli amaphephandaba i-Bantu World ne Langa laseNatali. Wabhala amanoveli akhe alandelayo ngesiZulu.

Wabhala izincwadi ezinhlanu zomlando mayelana namakhosi akwaZulu, zasetshenziswa kakhulu njengemithombo yezomlando waseNingizimu Afrika kubafundi besikole ngesikhathi sobandlululo, kuze kube manje.

i- Selected Short Stories yakhe yashicilelwa kuqala ngowe-1975 yi- Institute for the Study of English in Africa. Ushicilelo olwalubuyekezwa lwashicilelwa eNingizimu Afrika yileyiya-Institute for the Study of English in Africa, e-Rhodes University, ngowe-1996 ISBN 0-86810-307-1