Back

ⓘ Magema Magwaza Fuze wabe engumlobi wokuqala ngolimu lwesiZulu lapho abhala khona incwadi esihloko sithi Abantu Abamnyama Lapa Bavela Ngakona. ..
Magema Magwaza Fuze
                                     

ⓘ Magema Magwaza Fuze

Magema Magwaza Fuze wabe engumlobi wokuqala ngolimu lwesiZulu lapho abhala khona incwadi esihloko sithi Abantu Abamnyama Lapa Bavela Ngakona.

                                     

1. Impilo yobusha

UMageba wazalelwa endaweni yaKwazulu maduzane nendawo yaeMgungundlovu ngeminyaka yawo-1840 ezalwa nguMagwaza oyindodana kaMatomela, yena oyindana kaThoko.