Back

ⓘ Adam Habib. U-Adam Mahomed Habib unguprofesa waseNingizimu Afrika wejografi yezepolitiki, umqondisi ozayo weSikole SaseMpumalanga Nezifundo Zase-Afrika, iYunive ..
Adam Habib
                                     

ⓘ Adam Habib

U-Adam Mahomed Habib unguprofesa waseNingizimu Afrika wejografi yezepolitiki, umqondisi ozayo weSikole SaseMpumalanga Nezifundo Zase-Afrika, iYunivesithi yaseLondon kusukela ngomhlaka 1 Januwari 2021, nowayenguVice-Chancellor kanye noThishanhloko wase-University of the Witwatersrand eGoli, eNingizimu Afrika. Wathatha ngokusemthethweni isikhundla sokuba yi-Vice-Chancellor ngomhlaka 1 kuNhlangulana 2013 lapho kuphela isikhathi sobandlululo wakhe uLoyiso Nongxa. Uphinde waba yiphini likasekela-shansela wase-University of Johannesburg.

                                     

1. Umsebenzi

Ufunda emhlanganisweni weyunivesithi yaseNingizimu Afrika neyaseMelika, uHabib uthweswe iziqu njengososayensi wezepolitiki njengoba ethole iziqu zakhe zeBachelor and Master of Arts e-University of KwaZulu-Natal, iBachelor of Arts Honours eNyuvesi yase Witwatersrand, ne-MPhil yakhe I-PhD evela eSikoleni Esithweswe Iziqu seCity University yase New York. Ngaphambi kokuqokwa njengePhini Likasekela-Shansela Wokucwaninga, Ukuqamba Nokuthuthuka eNyuvesi yaseGoli, wasebenza njengoMqondisi Omkhulu woHlelo Lwentando Yeningi Nokubusa loMkhandlu Wokucwaninga Ngezesayensi Yabantu. Ngaphambi kwalokho, wayengumqondisi wokusungula weCentre for Civil Society futhi enguprofesa ocwaningweni eSikoleni Sokuthuthukiswa Kwezemfundo e-University of KwaZulu-Natal.

UHabib usebenze njengomhleli obambisene womabili amaphephabhuku wezesayensi yezenhlalo iTransformation kanye nephephabhuku elisemthethweni lokuqondisa izigwegwe leSouth African Association of Political Science, Politkon. Ubuye futhi ahlale emabhodini okuhlela akwaVoluntas kanye naseNingizimu Afrika Labour Bulletin. Usebenze njengomhloli wangaphandle futhi wahlola iziqu zeMaster nezobudokotela zamanyuvesi amaningi aseNingizimu Afrika okubalwa iTheku-Westville, iKwaZulu-Natali, iWitwatersrand, iKapa kanye neRhodes.

UHabib ushicilele izincwadi eziningi ezihleliwe, izahluko zezincwadi kanye nezindatshana zeminyaka engamashumi amabili edlule ezindaweni ezinengcindezi yentando yeningi nasekuhlanganisweni kwayo eNingizimu Afrika, izinhlangano zomphakathi zanamuhla, ububele, ukunikela kanye nomthelela wazo ekuqedeni ubumpofu nentuthuko, izinguquko ezikhungweni, ukuguquka ubunikazi nokuziphendukela kwabo esikhathini sangaphambi kobandlululo, kanye neqhaza leNingizimu Afrika e-Afrika nakwamanye amazwe. Ungumuntu owaziwayo emphakathini eNingizimu Afrika onemibono evame ukufunwa yimithombo yezindaba yokuphrinta nokusakaza.

NgoDisemba 2012, i-University of the Witwatersrand yamema uHabib ukuthi abe yiphini likaShansela olandelayo waleso sikhungo.

                                     

2. Ukuvinjelwa ukungena e-United States

Ngo-Okthoba 2006 uHabib waboshwa futhi wadingiswa ngesikhathi endiza esikhumulweni sezindiza iJohn F. Kennedy, eNew York City. UHabib wayefunde eNew York ngenkathi efunda isikole, futhi wayehambele kaningi eNew York esikhathini esedlule. Lolu hambo belungolwalunye nozakwabo be-Human Sciences Research Council yaseNingizimu Afrika. Uhambo lwakhe belubandakanya ukuvakashela iNational Institutes of Health, iZikhungo Zokulawulwa Kwezifo kanye neBhange Lomhlaba.

NgoNovemba 2006 uHabib nomkakhe bathola ukuthi yena nezingane zabo ezimbili, eneminyaka eyisishiyagalombili neneminyaka engu-11, nabo bazovinjelwa ukungena e-USA.

NgoNovemba 2007, ngokusho kweThe New York Times, iMelika yazisa uHabib ukuthi wayevinjelwe ukungena ngenxa yezinsolo ". zokuzibandakanya nezenzo zobuphekula". IChristian Science Monitor ibike ukuthi uvinjelwe ngenxa yokuthi: ". exhumene nobuphekula".

Ngemuva kokukhishwa kwesizathu, i-ACLU yashintsha imizamo yayo yokuthola ubufakazi obusekela izinsolo, uma bukhona, bukhishwa.

Ngo-20 Januwari 2010, ngemuva kokulinda iminyaka engaphezu kwemithathu, uMnyango Wezwe laseMelika uthathe isinqumo, embhalweni osayinwe nguNobhala Wombuso uHillary Clinton, wokuqeda ukuvinjelwa okwenqabela uHabib kanye noTariq Ramadan waseSwitzerland ukungena e-United Izwe.