Back

ⓘ IAfrika. Lapha uhlelo ngamazwe amashumi amahlanu nane we-Afrika. Ukwaziswa ngesiqongo, izilimi, izimali, amanani labantu, ukuminyana no-GDP. iMalta nezigaba we- ..
                                               

1905

                                               

Amaphupho

Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwamaZulu. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi kumaZulu ngamaphupho awumongo alombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho lamaZulu kuguquguquke ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa. Osikweni lwamaZulu, amaphupho axhumanisa abaphilayo nokhokho namadlozi, nokhokho namadlozi nabo baxhumana kanjalo nabaphilayo. Kwesinye isikhathi amaphupho anikeza impendulo ezintweni umuntu azithandazele noma acele usizo lokuzi ...

IAfrika
                                     

ⓘ IAfrika

Lapha uhlelo ngamazwe amashumi amahlanu nane we-Afrika. Ukwaziswa ngesiqongo, izilimi, izimali, amanani labantu, ukuminyana no-GDP.

iMalta nezigaba we-Italiya, iSpeyini, iPhothugali no-Fulansi nazo ezwakazi we-Afrika, kodwa zisweYurobhu. Isiqhingi iSokhotra nango ezwakazi we-Afrika, kodwa yizwe iYemen we-Eshiya. iGibhithe, elula enhlonhlo Sayinayi, kodwa ziswe-Afrika.

                                     
  • Ugu Emhlophe iyizwe elizwekazi iAfrika Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa.
  • Mankayi Sontonga ca. 1873 - 18 ngoMbasa 1905 ngumbhali weNkosi Sikelel iAfrika Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia:
  • isiNgisi 2 ngoMfumfu - Fumiko Enchi, ungumlobi eJaphani ubefa 1986 18 ngoMbasa - Enoch Sontonga, ngumbhali weNkosi Sikelel iAfrika ubezalwa 1873
  • IRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika uMzansi IsiZulu Inkondlo: Nkosi Sikelel iAfrika Isiqongo IBloemfontein, IKapa, IPitoli Idolobha elikhulu IGoli Izilimi
  • Nkosi Sikelel i - Afrika ihubo elaqanjwa nguEnoch Sontonga ngonyaka wezi - 1987, owabe engumfundisi esikoleni sesesonto lamaWeseli eGoli. Leli culo lagcina
  • ICulo leSizwe lingaphambaniswa noNkosi Sikelel iAfrika Iculo leSizwe lase - Riphabliki yaseNingizimu Afrika. Izwe laseNingizimu Afrika selibe namaculo
  • Amazwekazi: iAntaktika - iMelika Enyakatho - iMelika Eningizimu - iYurophu - iAfrika - iAshiya - iOsheaniya Amaholide: Usuku lwenkululeko - Usuku Lwabasebenzi
  • Sefola, njengoba uMason elandisa, wacela imvumo yokucula uNkosi Sikelel iAfrika ngaphambi kokuba aqushwe omunye kwakunguPhila Ndwandwe, owahlushwa