Back

ⓘ Umoya ongcwele, ngumoya obuya kuJehova. Kwathi ngenkathi uJesu Krestu eya ezulwini washiya umoya oyongcwele ukuba uthathe isikhundla sakhe uma eseya ezulwini. L ..
                                     

ⓘ Umoya ongcwele

Umoya ongcwele, ngumoya obuya kuJehova. Kwathi ngenkathi uJesu Krestu eya ezulwini washiya umoya oyongcwele ukuba uthathe isikhundla sakhe uma eseya ezulwini. Lomoya uthatha isikhundla sika Krestu ukuze abakholelwa kuye uJesu Krestu bangasali bebuthakathaka noma badinga.

                                     
  • lamhedeni. Izinkolo zeSonto eziyishumi ezinkulu ngu: Umoyo ongcwele uk amukela Umoya ongcwele ngesitshengiso sokukhuluma ngezindimi, yikho okuyisiqiniseko
  • Church - uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - Insindiso - Umoya ongcwele - Isonto - Izulu - Ingelosi - uBudha - Inkolo kaBudha - Amakhatholika