Back

ⓘ INyakatho Kapa yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe sikhulu kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika kodwa ngokwenani labant ..
                                               

Frances Baard District Municipality

                                               

Siyathemba Local Municipality

                                               

!Kheis Local Municipality

INyakatho Kapa
                                     

ⓘ INyakatho Kapa

INyakatho Kapa yisifundazwe saseNingizimu Afrika.

Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe sikhulu kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika kodwa ngokwenani labantu sincane kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika. Isiqongo salesifundazwe iKimberley.

                                     

1. Amaphethelo

Lesifundazwe sinamaphethelo namazwe amabili;

 • iButswana
 • iNamibhiya

eNingizimu Afrika lesifundazwe sinamaphethelo nalezifundazwe;

 • INtshonalanga Kapa eningizimu
 • IFuleyisitata empumalanga
 • INyakatho-Ntshonalanga enyakatho mpumalanga
 • IMpumalanga Kapaeningizimu mpumalanga
                                     
 • nalezifundazwe IMpumalanga Kapa empumalanga INyakatho Kapa enyakatho Abantu baseNtshonalanga Kapa bakhuluma isiBhunu, isiNgisi kanye nesiXhosa. Census
 • kodwa isiqongo siseBhisho. Ngobukhulu bendawo lesifundazwe silandela iNyakatho Kapa Lesifundazwe sinabantu abaphuma kwi - zizwe eziningi ezinamasiko futhi
 • nalezifundazwe EGoli empumalanga IFuleyisitata eningizimu mpumalanga INyakatho Kapa entshonalanga ILimpopo enyakatho mpumalanga Ulimi olukhulunywa kakhulu
 • nezwe elilodwa. IKwaZulu - Natali EGoli IMpumalanga INyakatho - Ntshonalanga INyakatho Kapa IMpumalanga Kapa Lesotho. Ulimi olukhulunywa kakhulu kulesifundazwe
 • ISteinkopf yidolobha eliseNyakatho Kapa eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885. Le - athikhili iyisigcino
 • IPella yindawo eseNyakatho Kapa eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885. Le - athikhili iyisigcino isiNgisi:
 • ILouisvale yidolobha eliseNyakatho Kapa eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885. Le - athikhili iyisigcino
 • IMarydale yidolobha eliseNyakatho Kapa eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885. Le - athikhili iyisigcino
 • IConcordia yidolobha eliseNyakatho Kapa eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885. Le - athikhili iyisigcino
 • ISpringbok yidolobha eliseNyakatho Kapa eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885. Le - athikhili iyisigcino