Back

ⓘ INyakatho-Ntshonalanga. Lesifundazwe sinamaphethelo nezwe elilodwa; iButswana enyakatho eNingizimu Afrika lesifundazwe sinamaphethelo nalezifundazwe; EGoli empu ..
                                               

IBroederstroom

                                               

IMorokweng

INyakatho-Ntshonalanga
                                     

ⓘ INyakatho-Ntshonalanga

Lesifundazwe sinamaphethelo nezwe elilodwa;

 • iButswana enyakatho

eNingizimu Afrika lesifundazwe sinamaphethelo nalezifundazwe;

 • EGoli empumalanga
 • IFuleyisitata eningizimu mpumalanga
 • ILimpopo enyakatho mpumalanga
 • INyakatho Kapa entshonalanga
                                     
 • IMpumalanga Kapa eningizimu mpumalanga IFuleyisitata empumalanga INyakatho - Ntshonalanga enyakatho mpumalanga Census 2011: Census in brief PDF Pretoria:
 • ITosca yidolobha eliseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • IKosmos yisigodi esiseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • IStella yidolobha eliseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • IBrits yidolobha eliseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • IJericho yisigodi esiseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • IColigny yidolobha eliseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • IBray yisigodi esiseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • ILichtenburg yidolobha eliseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.
 • eningizimu mpumalanga INyakatho - Ntshonalanga eningizimu ntshonalanga Siphinde sibe namaphethelo nalamazwe IButswana enyakatho ntshonalanga IZimbabwe enyakatho
 • Afrika kanye nezwe elilodwa. IKwaZulu - Natali EGoli IMpumalanga INyakatho - Ntshonalanga INyakatho Kapa IMpumalanga Kapa Lesotho. Ulimi olukhulunywa kakhulu kulesifundazwe
 • IKoster yidolobha elincane eliseNyakatho - Ntshonalanga eNingizimu Afrika. Census: 2011 PDF Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885.