Back

ⓘ UKhisimusi. USuku luka Khisimusi isikhathi esiletha injabulo kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Lesi sikhathi senza ukuba kube khona ukuhlangana nemindeni oku ..
                                               

Izinkolo

UKhisimusi
                                     

ⓘ UKhisimusi

USuku luka Khisimusi isikhathi esiletha injabulo kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Lesi sikhathi senza ukuba kube khona ukuhlangana nemindeni okudala yagcinana, kuphunyulwe, futhi kuncokolwe. Kubazalwane ukhisimuzi usho usuku lapho uJesu Khrestu azalwa ngalo. Uma sokusondele lesi sikhathi sibona ngemihlobiso emihle futhi ehlukahlukene emigwaqeni, ezitolo, nasemakhaya.

                                     

1. Umsuka

Lolu suku lugujwa yizinkolo zamaKhrestu, lapho zisuke zibungaza khona ukuzalwa komsindisi uJesu Khrestu. Usuku lukaKhisimusi ligujwa mhla zi-25 kuZibandlela minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele.

                                     
  • umkhankanyo waseJesu. Laqala eNingizimu Afrika ngo 1997. Isonto aligubhi uKhisimusi nePhasika ngoba lawo maholide anemdabu lamhedeni. Izinkolo zeSonto eziyishumi
  • lukhulunywa ngabantu abaningi esifundazweni saKwaZulu - Natali okuningi... Ukhisimusi isikhathi esiletha injabulo kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Lesi
  • Izinkolo: True Jesus Church - uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - Insindiso - Umoya ongcwele - Isonto - Izulu - Ingelosi - uBudha - Inkolo
  • into ehlukile. Kwasekusele izinsuku ezimbili ngaphambi kokuthis kushaye ukhisimusi lapho Umasinga ezihambela emgwaqeni owabe waziwa ngokuthi u - Aliwal Street
  • ubuKhrestu - uJesu Krestu - True Jesus Church - uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - insindiso - umoya ongcwele - isonto - OFakazi BakaJehova