Back

ⓘ Umbuso Ohlangeneyo. e1707 Acts of Union uhlanganisa amazwe iNgilandi nosiKotilandi. Igama Umbuso Ohlangeneyo ukusebenzisa ekhulunyaka yishumi nesishiyagalombili ..
                                               

Boris Johnson

                                               

Womthethosisekelo

Umthethosisekelo wezwe uhlobo lomthetho obalulekile idokhethi elitshela uhulumeni wezwe ukuba asebenze kanjani. Usho ukuba umbusi wezwe noma ababusi bezwe bazoqokwa kanjani nokuba singakanani isikhathi abazosihlala ehhovisi, ukuba imithetho emisha izokubekwa kanjani nokuba imithetho emidala izoguqulwa noma isulwe ngokusemuthethweni, ibaphi abantu abavumeleke ukuvota nokuba imaphi amanye amalungelo abathenjiswa wona, nokuba umthethosisekelo ungaguqulwa kanjani. Imibandela ibekiwe ekutheni mangakanani amandla kahulumeni ngokomthethosisekelo. Kolunye uhlangothi, amazwe abuswa nguhulumeni onen ...

                                               

2001: A Space Odyssey

Umbuso Ohlangeneyo
                                     

ⓘ Umbuso Ohlangeneyo

e1707 "Acts of Union" uhlanganisa amazwe iNgilandi nosiKotilandi. Igama "Umbuso Ohlangeneyo" ukusebenzisa ekhulunyaka yishumi nesishiyagalombili. Igama "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" angeniswile e1927 nga-"Royal and Parliamentary Titles Act" ukunikela ukuzimela waFleyistata Ayilandi e1922. Ushiya i-Ayilandi Senyakatho izwe kuphela esiqhingi, ukuhlanganyela wUmbuso Ohlangeneyo.

                                     

1. Umlando phambi kwa-1066

Abantu nguNeolithiki abazinza iminyaka yinkulungwane ngamashumi amathathu kade. Ekupheleni ikhathi udaladala, abantu bahlangene naqembu bambiza Insular Celtic, uqukatha Brythonic Britain no-i-Ayilendi Geyilikhi. Emva kwaNhlaselo iRhomani, uqala 43 AD, nombuso iminyaka amakhulu okune rule of southern Britain, inhlaselo isiJalimani Anglo-Saxon. Ingilandi wAnglo-Saxon uhlanganisa ungUmbuso iNgilandi ekhulunyaka yisishiyagalolunye. Okwamanje, abantu Geyilikhi esiKotilandi senyakatho nokuhlangana e-Ayilendi impumalanga nenyakatho bahlanganisa namaPikithi ukudala Umbuso isiKotilandi.

e-1066, amasefulansi bangena iNgilandi. Amakhosi isiNgisi banqoba iWelisi, bafeyila ukubanqoba isiKotilandi. Amakhosi isiNgisi, bamukela amaiziqithi eFulansi, namalungelo lobukhosi, pho balwa eFulansi, empi ngu-Impi Iminyaka Kakhulu.

Ukuqhatha wemkolo ngenxa ya-Reformation nokungenisa wenkolo iProtestant. IWelisi ukaka ngemibuso engilandi. I-Ayilandi umbuso womshado yinskosana isiNgisi. e-1603, imibuso wengilandi, wesiKotilandi no-Ayilandi bahlangana womshado ngenxa yaJames VI, King of Scots.

                                     
  • IWelisi izwe Umbuso Ohlangeneyo laseYurophu. ICardiff
  • IsiNgisi English singulwimi. Ulwimi lwaseYurophu olukhulunywa e - Umbuso Ohlangeneyo nase - Melika, kodwa sikhulunywa ezizweni eziningi emhlabeni. Sikhulunywa
  • The Prodigy bayibhendi kw Umbuso Ohlangeneyo The Prodigy discography at Discogs Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia:
  • Malvinas, isiNgisi: Falkland Islands, isiFulentshi: Îles Malouines izwe Umbuso Ohlangeneyo eMelika Eningizimu. Ulimi isiNgisi. Le - athikhili iyisigcino isiNgisi:
  • Boris Johnson owezalwa 19 ngoNhlangulana 1964 Ube nguNdulankulu Umbuso Ohlangeneyo kusukela zingama - 24 kuNtulikazi wezi - 2019. Le - athikhili iyisigcino
  • Elizabeth II ungundlovukazi wOmbuso Ohlangeneyo Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa.
  • ngokubusa komthetho nezinkantolo. Ngenxa yalokhu, abanye abantu bathi uMbuso oHlangeneyo unomthethosisekelo oyi - de facto noma umthethosisekelo ongalotshiwe
  • impandla, inyoni wezwe iMayflower, ubethutha imihambima eMelika kuya Umbuso Ohlangeneyo ngo - 1620 u - Buzz Aldrin engaphandle wenyanga ngo - 1969 IMelika inomnotho
  • saseNgilandi iLondon. Ulimi isiNgisi. INgilandi yizwe eliyingxenye yOmbuso Ohlangeneyo Lingumakhelwane nesiKotilandi enyakatho kanjalo neWelisi entshonalanga
  • I - Ayisilandi I - Ayilendi ILatviya ILithuwaniya INoki ISwidi Umbuso Ohlangeneyo IYurophu laseNingizimu I - Albaniya I - Andora IBhosniya neHerzegovina