Back

ⓘ Thabo Mbeki. Thabo Mvuyelwa Mbeki ngumongameli wangaphambilini waseNingizimu Afrika waphatha izihlandla ezimbili njengoMongameli waseNingizimu Afrika. Waba ngom ..
Thabo Mbeki
                                     

ⓘ Thabo Mbeki

Thabo Mvuyelwa Mbeki ngumongameli wangaphambilini waseNingizimu Afrika waphatha izihlandla ezimbili njengoMongameli waseNingizimu Afrika. Waba ngomongameli walelizwe kusukela mhla zi-14 kuNhlangulana we-1999 kwazwe kwaba ukuba uyakhshwa eikhundleni mhla zi-24 ngoMandulo we-2008. Ubaba wakhe nguGovan Mbeki bese umfowabo nguMoeletsi Mbeki ongumhlaziyi kwezombusazwe.

                                     
  • UMoeletsi Mbeki wazalwa ngo 1945 November 30 ezalwa nguGovan Mbeki no Nomaka Mbeki Umfowabo Thabo Mbeki
  • manje nguCyril Ramaphosa. Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma. Omongameli abake babamba isikhashana
  • Mpumalanga Kapa, eNingizimu Afrika. Leli dolobha liyindawo yokuzalwa kwa - Thabo Mbeki owayenguMongameli waseNingizimu Afrika ngonyaka we - 1999 kuya onyakeni
  • abanjengo Nelson Mandela, Chris Hani, Steve Biko, Oliver Tambo kanye no Thabo Mbeki Lesifundazwe sinamaphethelo nezifundazwe ezine zaseNingizimu Afrika
  • eziphawulekayo zase - Alexandra: Nelson Mandela Kgalema Motlanthe Zanele Mbeki umfazi kwa - Thabo Mbeki Mark Mathabane umdlali ithenisi nomlobi kwencwadi Kaffir Boy
  • likamongameli, kwathi ngo - 1999 kwathathelwa isikhundla yiphini lakhe, uMnuz Thabo Mbeki UMandela waba yisikhulu esidala futhi wagxila ekulweni nobuphofu kanye
  • lesizwe kanti nasezikhundleni zikahulumeni. Ngawo lowo nyaka we1999, uMnu Thabo Mbeki wagcotshwa ukuba abe ngumengameli wezwe. Ladlondlobala kanjalo iqembu
  • Congress Nelson Mandela United Democratic Front South African National Parks Thabo Mbeki Ubani osepolitiki yaseNingizimu Afrika. Vol. II. EGoli: Ravan Press
  • Kasrils nabanye. Kanti abanye baya ekudingisweni abafana no - Oliver Tambo, Thabo Mbeki Chris Hani, Duma Nokwe, Moses Kotane. Kwaze kwafika lapho umbuso wengcindezelo