Back

ⓘ Umongameli waseNingizimu Afrika manje nguCyril Ramaphosa. Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma. Omong ..
                                               

Isekela Mongameli eNingizimu Afrika

                                               

1994

8 ngoNhlaba - Lucas Sithole, umqophi waseNingizimu Afrika owazalwa nge-1931 22 ngoMbasa - Richard Nixon, umongameli waseMelika owazalwa nge-1913 9 ngoNhlaba - Elias Motsoaledi, isishoshovu sokulwa nobubandlululo kusuka eNingizimu Afrika kanye nelungu le-ANC owazalwa nge-1924

                                               

Graça Machel

U-Graça Machel usopolitiki futhi usizakala ngabantu baseMozambiki. Ungumfelokazi womabili omongameli bangaphambili baseMozambiki naseNingizimu Afrika; Umongameli waseMozambiki uSamora Machel kanye nomongameli waseNingizimu Afrika uNelson Mandela.

Umongameli waseNingizimu Afrika
                                     

ⓘ Umongameli waseNingizimu Afrika

Umongameli waseNingizimu Afrika manje nguCyril Ramaphosa.

Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma.

Omongameli abake babamba isikhashana nguMangosuthu Buthelezi, Ivy Florence Matsepe-Casaburri.

                                     
  • neSwazi iLesotho iyizwe elincane elizungezwe iNingizimu Afrika Umongameli waseNingizimu Afrika nguMnz. Matamela Cyril Ramaphosa. uMzansi unesikhundla
  • Isekela Mongameli eNingizimu Afrika manje nguDavid Mabuza. Amasekela Mongameli ngaphambilini nguJacob Zuma, Kgalema Motlanthe noThabo Mbeki. Le - athikhili
  • Ramaphosa, uMongameli waseNingizimu Afrika wathola i LL.B. Cum Laude ngo 1981 Justice Raymond Zondo, wo Mthsetho sisekelo wase Ningizimu Afrika wathola
  • ngoMbasa - Richard Nixon, umongameli waseMelika owazalwa nge - 1913 8 ngoNhlaba - Lucas Sithole, umqophi waseNingizimu Afrika owazalwa nge - 1931 9 ngoNhlaba
  • omongameli bangaphambili baseMozambiki naseNingizimu Afrika Umongameli waseMozambiki uSamora Machel kanye nomongameli waseNingizimu Afrika uNelson Mandela.
  • Ngo mhlaka - 14 kuNhlolanja 2018 uMongameli Jacob Zuma washiya phansi izintambo njengoMongameli waseNingizimu Afrika Wakusho lokhu kumbiko oyisepesheli
  • owayenguMongameli waseNingizimu Afrika uJacob Zuma elidonse amahlo ukubheka kwezenkohlakalo yezezimali eNingizimu Afrika UCyril Ramaphosa, uMongameli waseNingizimu Afrika
  • waseNingazimu Afika lapho ithola ukuthi uMongameli waseNingizimu Afrika Jacob Zuma engalandeli soMthethosisekelo waseNingizimu Afrika ngokwehluleka ukusebenzisa izincomo
  • eNingizimu Afrika 7 February UMongameli Cyril Ramaphosa wethula Inkulumo Yesizwe okwabe ngeyesibili enguMongameli waseNingizimu Afrika Lenkulumo yesizwe
  • 1942 ngumongameli wangaphambilini waseNingizimu Afrika waphatha izihlandla ezimbili njengoMongameli waseNingizimu Afrika Waba ngomongameli walelizwe kusukela