Back

ⓘ Genesise. Inxoxo eyisisusa futhi eyisizinda salencwadi: UNkulunkulu udala umhlaba futhi udala umuntu ngomfanekiso wakhe, kodwa umuntu wangalaleli unkulunkulu we ..
Genesise
                                     

ⓘ Genesise

Inxoxo eyisisusa futhi eyisizinda salencwadi: UNkulunkulu udala umhlaba futhi udala umuntu ngomfanekiso wakhe, kodwa umuntu wangalaleli unkulunkulu wenza isono emehlweni wakhe bese unkulunkulu washabalalisa umhlaba ngemvula enkulu ebizwa ngokuthu uzamcolo. Umhlaba omusha obe khona ngaphambi kwemvula enkulu wawonakele, konke uNkulunkulu akazanga awushabalalisa, kodwa esikhundleni salokho wabiza indoda eyedwa engu-Abraham. Ngomyalo kaNkulunkulu u-Abraham waya endaweni yase-Canaan. Lapho eye ahlala khona nendodana yakhe u-Isaac nomzukulu wakhe u-Jacob. Igama lika-Jacob lashintsha waba ngu-Israel.

                                     
  • Genesise Eksodusi Levitikusi Numeri Duteronomi Joshuwa Abahluleli Ruthe 1 & 2 Samuweli 1 & 2 AmaKhosi 1 & 2 IziKronike Ezra Nehemiya Esteri Jobe AmaHubo