Back

ⓘ iRandi iyimali weRiphabliki waseNingizimu Afrika inophawu: R ; ikhodi: ZAR. Ikhodi lalo i-ZAR lisuselwa olimini lwesiDashi iRandi laseNingizimu Afrika ngesiZulu ..
IRandi
                                     

ⓘ IRandi

iRandi iyimali weRiphabliki waseNingizimu Afrika inophawu: R ; ikhodi: ZAR. Ikhodi lalo i-ZAR lisuselwa olimini lwesiDashi iRandi laseNingizimu Afrika ngesiZulu. IRandi libuye lisbthsnziswe kulamazwe eLesotho, eSwazini kanye nase Namibhiya yize nwo lamzawe enayo imali ayisebenzisa ekhaya. Igama elithi iRandi lisuselwa egameni Witwaters rand. Liqanjwe ngaleli landawo esGoli lapho kutholakal khona igolide eliningi kunazo zonke izindawo eNginizimu Afrika.

IRandi laqala ukusethsenziswa ngonyaka we-1961 mhla zi-14 kuNhlolnalanja sekusele izninyangana kubunjwe iRiphabliki yaseNingizimu Afrika. Lapha iRandi laqeda ukusetshenziswa uPondo waseNingizimu Afrika ngawo lonyaka. Ukushinthwa kwemali kusuka kuPondo kuya kweiRandi kwabikwa emsakazweni wezwe lonke lapho kwakunebika elabe lidlala emsakazweni ukubiklea umphkathi ngalo lolu shintsho. Ilinganisa nadola US:

                                     
  • 443 sq mi Inani labantu - 2011 ukulinganisa 50, 586, 757  24 - 2001 uhlolovo 44, 819, 778 - Ixuku labantu 41.4 km2 107.2 sq mi Imali iRandi RSA