Back

ⓘ isiTswana singulimi lwasoTswana neNingizimu Afrika. Ayiyona ulumi lwasiNguni. Singulimi lwasiSuthu. Sikhulunywa ngabantu abayizigidi 5.2. ..
                                               

Kimberley

                                               

IKlerksdorp

IKlerksdorp yidolobha elikwisifundazwe se Nyakatho Ntshonalanga, eNingizimu Afrika. Lelidolobha yilona elikhulu kunawo wonke amadolobha asesifundazweni seNyakatho-Ntshonalanga.

IsiTswana
                                     

ⓘ IsiTswana

isiTswana singulimi lwasoTswana neNingizimu Afrika. Ayiyona ulumi lwasiNguni. Singulimi lwasiSuthu. Sikhulunywa ngabantu abayizigidi 5.2.

                                     
  • iNyakatho - Ntshonalanga isiTswana Bokone Bophirima IsiNgisi: North West isiSuthu: Leboya Bophirima yisifundazwe sase saseNingizimu Afrika. Isiqongo
  • IButswana isiNgisi, isiTswana Botswana yizwe lase Afrika. Lezwe Linemingcele neNingizimu Afrika, iNamibhiya kanye neZimbabwe. Izifunda weButswana Inyamazane
  • Freistata IsiNgisi: Free State isiBhunu: Vrystaat isiXhosa: iFreyistata isiTswana Foreistata yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Isiqongo salesifundazwe
  • INyakatho Kapa isiBhunu: Noord - Kaap isiTswana Kapa Bokone IsiNgisi: Northern Cape yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe
  • isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24 bakabantu baseNingizimu Afrika
  • IFuleyisitata eningizimu Abantu baseGoli bakhuluma lezilimi isiZulu, isiTswana isiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiXhosa, isiPedi kanye nezinye. Census
  • yisiNgisi, isiZulu, isiNdebele, isiSwati, isiXhosa, isiPedi, isiSotho, isiTswana isiBhunu, isiVenda kanye nesiTsonga, kanti zikhona ezinye izilimi ezikhulunyiswa
  • okwakungu Johannes and Martha babengamlungu esizwe saba - Barolong abakhuluma isiTswana futhi bengamaKrestu besebenzela izithunywa zenkolo kwamamishini eNingizimu
  • isiNgisi Izilimi ezifunda IsiBhunu, IsiJalimani, isiKwangali, isiLozi, isiTswana isiNama, isiHerero, isi - Ovambo Ubukhulu - Jikelele 825, 418 km2  34th
  • Umndeni wolimi isiKongo saseNijeri isiKongo saseBenuwe isiBantoyidi isiBantoyidi saseNingizimu isiBantu isiBantu saseNingizimu isiTswana sasoSotho isiSuthu