Back

ⓘ Umlando we-ANC. i Umlando we-African National Congress, yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika, uqala nabasunguli bawo John Langalibalele Dube owaba ngumonga ..
Umlando we-ANC
                                     

ⓘ Umlando we-ANC

i Umlando we-African National Congress, yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika, uqala nabasunguli bawo John Langalibalele Dube owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert Lutuli nabanye. futhi inhlangano ubuzwemnyama. Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960-90, I-ANC yanqoba.

Ngeminyaka yo-1960 abaholi bayo badingiswa kanti abanye babo babanjwa bagqunywa ejele iminyaka eminingi, okubalwa o-Oliver Tambo noNelson Mandela kanye nabanye, kanti nalo leli qembu lamiswa ukuba lingabe lisaqhubeka nemisebenzi yalo, lamiswa ngumbuso wengcindezelo wabamhlophe. Maningi amalungu we-ANC adingiswa kanti amanye abulawa, ikakhulukazi amalungu lawo abengaphansi kwamasosha e-ANC Umkhonto Wesizwe. I-ANC yona yayilwela umbuso wentando yeningi, ubulungiswa obulinganayo kuzo zonke izinhlanga zabantu.Ngonyaka we-1994 kwaba khona ukhetho lwezwe lokuqala lwentando yeningi mhla zinga-27 uMbasa.Okhethweni lokuqala lwentando yeningi yezwe we-1994 nomhloli walo, uNelson Mandela, waba ngumengameli wezwe. I-ANC edume ngokhongolose yavotelwa ngelikhulu isasasa ngabantu abangaphezu kwamaphesenti angama-60.

                                     

1. Umongameli we-ANC

Ngo-17 Disemba 2017, uCyril Ramaphosa wakhethwa ukuba abe nguMengameli omusha we-ANC.

 • 1952–1967 Albert John Lutuli 1898–1967
 • 2017– Matamela Cyril Ramaphosa
 • 2007–2017 Jacob Gedleyihlekisa Zuma 1942-
 • 1940–1949 Alfred Bitini Xuma 1890–1962
 • 1917–1924 Sefako Mapogo Makgatho 1861–1951
 • 1949–1952 James Sebe Moroka 1891-1985
 • 1930–1936 Pixley ka Isaka Seme 1882–1951
 • 1991–1997 Nelson Rolihlahla Mandela 1918-2013
 • 1927–1930 Josiah Tshangana Gumede 1870–1947
 • 1997–2007 Thabo Mvuyelwa Mbeki 1942-
 • 1912–1917 John Langalibalele Dube 1871–1946
 • 1937–1940 Zacharias Richard Mahabane 1881-1971
 • 1967–1991 Oliver Reginald Tambo 1917–1993
 • 1924–1927 Zacharias Richard Mahabane 1881–1970
                                     
 • Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960 - 90, I - ANC yanqoba. Bheka ikhasi eliyinhloko: Umlando we - ANC Ngeminyaka yo - 1960 abaholi bayo badingiswa kanti
 • U - Radebe wajoyina i - African National Congress ANC ngo - 1976, ngesikhathi esengumfundi. Ngonyaka ka - 1977 i - ANC yathumela uRadebe eMozambique, futhi maduzane
 • loMnyango wezeMnotho we - ANC Umele i - ANC emaqenjini amaningana asekhaya nasemaphandleni. UTito Mboweni wayeyilungu leKomidi likazwelonke le - ANC eliPhethe kanye
 • Ukuvukela kweNtsha kwama - 16 uNhlangulana we - 1976 Youth Uprising of 16 June 1976 imibhikisho elandalanayo eyaqala elokishini laseSoweto yabe isibhebhetheka
 • zokuLawulwa kwaBantu. Kulapha kulenyuvesi lapho ajoyina khona Umbutho Wentsha we - ANC lapho ahlagana khona khona noRobert Mugabe kanye no Robert sobukwe. Ngonyaka
 • Emergency SOE ngo - 1960. Laba baholi babebandakanya iPhini likaMengameli we - ANC u - Oliver Tambo noYusuf Dadoo, abaholi ababili bamaqembu enkululeko. Wabuye
 • khona. 1. Inhloko ye - African National Congress Women s League 2. Umsunguli we - ANC umsunguli wenhlangano eyaziwayo yokuzisiza yeZenzele. 3. Ukulindelwe komkhandlu
 • wamalungelo abantu nesazi semfundiso yenkolo eNingizimu Afrika. Ungumsekeli we - Black theology. UPityana wazalelwa e - Uitenhage futhi wafunda eNyuvesi yaseFort