Back

ⓘ Ayanda Mabulu ngumpendi baseNingizimu Afrika. Lompendi waziwa ngokudweba umdwebo owasusa umsindo ngonyaka we-2010, ayewiqambe ngokuthi Ngcono ihlwempu kunesibha ..
                                     

ⓘ Ayanda Mabulu

Ayanda Mabulu ngumpendi baseNingizimu Afrika. Lompendi waziwa ngokudweba umdwebo owasusa umsindo ngonyaka we-2010, ayewiqambe ngokuthi Ngcono ihlwempu kunesibhanxa sesityebi. Lodwebo uveza abaholi kanye nosombuswazwe bamazwe ahlukahlukene benqunu. Lodwebi esezidonsele amanzi ngomsele ngodweba eminye imidwebo emingi lapho eveza khona osombusazwe baseNingizimu Afrika bequnu.

                                     
  •  ? - Ayanda Mabulu umpendi eNingizimu Afrika 3 ngoNdasa - Julius Malema, usombusazwe eNingizimu Afrika 29 ngoNtulikazi - Fernando Alonso, umshayeli