Back

ⓘ UNgelekejane. u Ngelekejane umholi weqembu lemigulukudu lasejele elizibiza ngama-27. Leli qembu lasungulwa ngemuva kokuhlukana phakathi weqembu lemigulukudu lik ..
                                               

UNongoloza

UNongoloza umuntu owaduma ngokusungula iqembu lemigulukudu elalibizwa ngamaNiniva. Uphinde aziwe njengomuntu owaqala imithetho eyakhiwa yizigebengu emajele ebizwa ngenombolo. Umlando kaNongoloza utholakala kakhulu uma uxoxa nama-bhantinti aboshwa iminyaka. Omunye owaduma kanye noNongoloza uNgelekejane. UNongoloza noNgelekejane babehlangene eqenjini lemigulukudu elagcina lihlukane phakathi. Amaqembu abo babewabiza ngama-27 ezikaNgelekejane nama-28 ezikaNongoloza

                                     

ⓘ UNgelekejane

u Ngelekejane umholi weqembu lemigulukudu lasejele elizibiza ngama-27. Leli qembu lasungulwa ngemuva kokuhlukana phakathi weqembu lemigulukudu likaNguluguthu/Pomabasa ngokomlando okunguyena owaqasha uNongoloza noNgelekejane.

See en:The Numbers Gang

                                     
  • uxoxa nama - bhantinti aboshwa iminyaka. Omunye owaduma kanye noNongoloza uNgelekejane UNongoloza noNgelekejane babehlangene eqenjini lemigulukudu elagcina