Back

ⓘ Collins Chabane bekayilunga lephalamende abuye abengungcongcoshe wezenhlalakahle eNingizimu Afrika. uChabane wazalwa eLimpopo waphinde wacala izifundo zakhe kho ..
                                               

2015

15 ngoNdasa - Collins Chabane, Ngqongqoshe WezeMisebenzi Kahulumeni Nokuphatha eNingizimu Afrika owazalwa nge-1960 6 ngoNhlolanja - André Brink, umbhali waseNingizimu Afrika kanye nomprofesa weyunivesithi wezincwadi owazalwa nge-1935 20 ngoNhangulana - Esther Brand, umdlali wezemidlalo eNingizimu Afrika, onqoba indondo wegolide we-Olympiki owazalwa nge-1922

                                     

ⓘ Collins Chabane

Collins Chabane bekayilunga lephalamende abuye abengungcongcoshe wezenhlalakahle eNingizimu Afrika. uChabane wazalwa eLimpopo waphinde wacala izifundo zakhe khona kulesifunda. Kwathi nakaneminyaka elishumi nesikhombisa wangenela ezembangazwe. uChabane ushone engozini yemoto mhlaka 15 Ndasa 2015 emahoreni ekusa kwensonto.

                                     
  • Collins Chabane Local Municipality umasipala wase Limpopo.
  • nomprofesa weyunivesithi wezincwadi owazalwa nge - 1935 15 ngoNdasa - Collins Chabane Ngqongqoshe WezeMisebenzi Kahulumeni Nokuphatha eNingizimu Afrika