Back

ⓘ Congress of South African Trade Unions. ICongress of South African Trade Unions ngamafuphi iCOSATU yinhlangano enkulu yabasebenzi eNingizimu Afrika eyasungulwa ..
Congress of South African Trade Unions
                                     

ⓘ Congress of South African Trade Unions

ICongress of South African Trade Unions ngamafuphi iCOSATU yinhlangano enkulu yabasebenzi eNingizimu Afrika eyasungulwa ngonyaka we-1985. Lenhlangano imele abasebenzi abayi-1.8 million, ibuye ibe nezinhlano zabasebenzi ezingama-21 ngaphansi kwayo. ICOSATU ibuye ibe nobuhlobo neqembu lezombusazwe iANC kanye neqembu lakhomanisi i South African Commmunist Party.

                                     
  • wakhethwa njengePhini Likamongameli Kazwelonke We - National Council of Trade Unions NACTU UDe Lille wazalwa ngo - 1951 eBeaufort West, futhi waya eBastiaanse
  • University eGrahamstown, South Africa, siqanjwe ngegama elithi Joe Slovo ukuhlonipha lo mlisa. ICongress of South African Trade Unions umfelandawonye wezinyunyana
  • ezilandelayo, i - South African Indian Congress i - Coloured People s Congress kanye ne - South African Congress of Trade Unions kanye ne - Congress of Democrats