Back

ⓘ Brenda Fassie. UBrenda Nokuzola Fassie wayengumculi waseNingizimu Afrika. Iphephandaba laseTime lambiza The Madonna of the Townships”. Futhi wayebizwa ngeNdlovu ..
Brenda Fassie
                                     

ⓘ Brenda Fassie

UBrenda Nokuzola Fassie wayengumculi waseNingizimu Afrika. Iphephandaba laseTime lambiza" The Madonna of the Townships”. Futhi wayebizwa ngeNdlovukazi yomculo we-Kwaito, isidlaliso sakhe singu-MaBrrr.

UBrenda Fassie uvela kwaLanga eKapa. Ubizwa uBrenda waqanjwa ngoBrenda Lee, ongumculi waseMelika. Umama wakhe wayedlala ipiyano yingakho UBrenda Fassie wawazi umculo esengumtwana.

Eneminyaka engam-16, waya eSoweto eGoli ukuba ngumculi. Wenze ibhendi uBrenda and the Big Dudes. Ngo1983 iculo labo u" Weekend Special” laba lirekhodi lepulatinami. UBrenda Fassie washiya i- Big Dudes, washiya umyeni wakhe waqala ukusebenzana nomkhiqizi waculo, uChicco Twala. Ngo1989 benza i-alibhamu" Too Late for Mama,” ngonyaka olandelayo benza i-alibhamu" Black President.” Amaculo akhe abizwa" bubble gum.” Ahlanganise uMbaqanga ne-pop. Wacula iculo" Black President” ngoNelson Mandela. Uhulumeni waseNinginzimu Afrika walivala ngeli culo ngoba laligxeka uhulumeni wobandlululo.

UBrenda Fassie waqala ukuba nezinkinga. Wadla noma wabhema izidakamizwa waphuza nezidakisi. Wayengulutha ngoba izidakamizwa zamluthaza. Ngo1995 isithandwa yakhe uPoppie Sihlala washona yithamo eleqileyo. UBrenda Fassie waya kwi-rehab. Ngo1998, wenza i-albhamu u Memeza. Amakophi ale albhamu athengiswa ukudlula onke amanye ama-albhamu ngo1998 eNingizimu Afrika. Amaculo akhe aqukatha iculo u- Vulindlela. I-African National Congress yalisebenzisa iculo u Vulindelela ngesikathi souketho. Ama-albhamu amanye aqukhatha u Nomakanjani nelithi Amadlozi.

UBrenda Fassie wasiwa esibhedlele ngomuhla we-26 kaMbaso kaApreli ngo2004. Wavakashelwa nguNelson Mandela noWinnie Mandela noThabo Mbeki esibhedlele. Kodwa, walala isihlwathi. UBrenda Fassie washona nhomuhla we-9 kaMeyi ngo2004.

UBrenda Fassie wathegisa amaculo amaningi. Wazuza imiklolmelo emihlanu yaseImiklomelo Yomculo waseNingizimu Afrika South African Music Awards. Ngo2004 u Vulindlela wakhewthwa ukuba liculo leshumi. Futhi, UBrenda Fassie wayeyilembe kumphakathi wezitabani. Abalandeli bakhe baqukatha uNelson Mandela noWinnie Mandela.